Rijden velo, rijden velo 

Met de guidon stevieg in de hand 

't Was plé-zant! 

En de meiskes die riepen bravo 

Paries-Bordeaux, Paries-Bordeaux 

Den eersten prijs was nen schonen cadeau 

't Was een varken van Oosteeklo! 

Oosteeklo daar is onze woon 

De meisjes die zijn er zo schoon 

Drie blaad'ren op nen eikentak 

En eikels in den bak 

Oosteeklo ja daar lust men bier 

Op café maken wij plezier 

Het leven is de moeite weerd 

Ne krul in onze steert